Meedoen

Leef en bid mee

Hart voor West verstuurt een nieuwsbrief en een gebedsmail. Stuur ons een bericht als je deze ook graag zou ontvangen.

Vrijwilligerswerk

Bij Hart voor West is ruimte voor vrijwilligers die mee willen helpen bij de missionaire activiteiten. Er is altijd een passende taak te vinden! Neem contact met ons op voor meer informatie.

Leefgemeenschap

Verder is het mogelijk dat mensen bewust in onze wijk komen wonen, om dan mee te gaan doen met de missie en de missiegroep. In de zomer van 2018 is in de Robert Fruinstaat een pand  betrokken waar plek is voor gezinnen, singles en studenten die mee willen doen met Hart voor West. Samen met christenen uit de wijk (omwoners) vormen deze bewoners de leefgemeenschap Hart voor West. We horen het graag als je hier meer over wilt weten.

Financiële steun

Hart voor West heeft een eindig eigen vermogen en is voor de jaarexploitatie vooral afhankelijk van externe sponsors. Giften van particulieren en kerken, legaten en collecten zijn zeer welkom. De giften zijn belastingaftrekbaar.

Wilt u ons steunen? Vul dan het donatieformulier op deze website in. U kunt uw gift ook overmaken op rekening NL 77 RABO 0133067440  t.n.v. stichting ‘Steun Thuis in West’.

Het RSIN-nummer van de stichting is: 850008906

Het bestuur wordt gevormd door Jan Vlot (vz.), Paula van Dam (secr.), Rein Kok (penningmeester) en Paul van der Hoek (alg. adjunct).

De bestuursleden genieten geen beloning. De Stichting Steun Thuis in West heeft op parttime-basis een aantal betaalde krachten in dienst (ca 0,5 fte). Daarbij worden de loonschalen van de PKN gehanteerd. Verder wordt gewerkt met vrijwilligers.

In verband met de ANBI-status zijn de volgende documenten beschikbaar:

Beleidsplan Hart voor West 2020

Jaarrekening 2019 St. Steun Thuis in West

Jaarverslag 2019 St. Steun Thuis in West

Uittreksel Kamer van Koophandel St. Steun Thuis in West

Statuten St. Steun Thuis in West versie 2015