Nieuw gezin!

Half augustus zijn Cees en Ariëtte van Breugel met hun zoon Jonathan bij ons komen wonen aan de Claes de Vrieselaan. Ze wonen schuin tegenover ons pand en zijn al actief  bij Thuis in West en in de gemeenschap van Hart voor West.

Geef een antwoord