Westblog #2 Wat is kerk?

Regelmatig krijgen we de vraag of Hart voor West een kerk is. “En hebben jullie ook diensten?” Lastig. We zijn een groep christenen die Jezus volgen. We doen dat samen en we willen erin groeien. Maar zijn we dan een kerk? Nee en ja.

Het antwoord is “Nee” volgens de meest gangbare begrippen. Hart voor West heeft geen kerkgebouw, geen kerkenraad, geen kerkdienst en geen kerkorganisatie. We staan niet op de lijst van Rotterdamse kerken en we nemen geen deel aan kerkelijke vergaderingen.

Het antwoord is “Ja” volgens andere criteria. Kijk eens naar de eerste gemeente die in de bijbel genoemd werd: Jeruzalem, kort na Pinksteren. De mensen kwamen in huizen bij elkaar en ze deelden de maaltijden (doen wij ook). Ze namen tijd voor gebed en onderwijs (doen wij ook). Ze hadden plezier met elkaar en  ze hielpen elkaar bij materiële dingen, net als wij. Ze lieten hun licht in de stad schijnen en vonden waardering onder de omstanders. Dat is bij ons ook het geval.  De groep groeide, vermenigvuldigde en er kwamen nieuwe gelovigen bij. Ook dát mogen we zien gebeuren!

Kortom: we zijn geen kerk in de traditionele zin, maar we vertonen alle trekken van wat de bijbel ‘kerk’ noemt. Daar kunnen we het wel mee doen. Tenslotte: What’s in a name?