Donatieformulier

Hart voor West is financieel afhankelijk van een achterban. Giften van particulieren en kerken, legaten en collecten zijn zeer welkom. De giften zijn aftrekbaar van de belasting. U kunt uw gift overmaken naar bankrek. NL77RABO0133067440 t.n.v. St. Steun Thuis in West of onderstaand formulier invullen.


    mevrouwde heer