Donatieformulier

Hart voor West heeft een eindig eigen vermogen en is voor de jaarexploitatie vooral afhankelijk van externe sponsors. Giften van particulieren en kerken, legaten en collecten zijn zeer welkom. De giften zijn belastingaftrekbaar.
mevrouwde heer