Inspiratiedag

Kom een kijkje nemen in de context van Hart voor West. Leer hoe diaconaal en missionair werk samengaan. Maak een wandeling door onze wijk. Ga in gesprek met onze bezoekers. Geniet van een maaltijd ‘over de grenzen’ . En leer hoe je dit alles in je eigen context toe kunt passen.
Welkom op zaterdag 7 november van 9:30 – 15:30. Opgave bij Cees van Breugel, cees@hartvoorwest.nl, Tel. 06-48192258