header Wie zijn we

Wie zijn we?

Bij Hart voor West zijn tientallen wijkbewoners betrokken. En we blijven groeien. Maak kennis met ons kernteam en onze Christengemeente.

Ons kernteam

Hart voor West wordt geleid door een kernteam, ondersteund door vrijwilligers. Voorganger is Cees van Breugel.

“Jezus volgen zorgt ervoor dat je het echte leven leert kennen. Ik denk hier graag met anderen over na.”

Onze Christengemeente

De mensen van Hart voor West hebben allemaal hetzelfde doel: het licht van Jezus verspreiden in de wijk. Een deel van onze gemeenschap woont in een appartementencomplex aan de Robert Fruinstraat. Veel mensen uit de buurt hebben zich daar bij aangesloten. We verlangen ernaar dat onze buurtkerk blijft groeien. 

Ook als je niet uit de buurt komt, ben je van harte welkom bij Hart voor West. Stap gerust een keer binnen om kennis te maken.

Stichting Steun Thuis in West

Stichting Steun Thuis in West bestuurt Hart voor West. De vorige kerkenraad heeft de stichting aangewezen als wettige erfenis-beheerder. De bestuursleden doen hun werk zonder daarvoor een beloning te ontvangen. De stichting heeft geen winstoogmerk en is ANBI-goedgekeurd.

Bestuursleden zijn: Henk van Dam (voorzitter), Mark van Kranenburg (penningmeester), Harry Groenenboom (secretaris) en Bert van Dis en Paul van der Hoek (leden). Onze registratie bij de Kamer van Koophandel is hier te downloaden.

Organisatie

Stichting Steun Thuis in West geeft vooral financiële en materiële steun aan Hart voor West. Ze is eigenaar van het pand dat Hart voor West mag gebruiken. De kerkenraad van International Christian Fellowship (ICF) denkt mee met onze vragen en geeft geestelijke steun door advies en gebed. Hart voor West neemt deel aan allerlei initiatieven waarbij jonge Rotterdamse kerken van elkaar leren, zoals Rotterdam United.

bijeenkomst
kinderen

Zo is Hart voor West ontstaan

In de jaren 1926-2009 stond aan de Coloniastraat in Rotterdam-West de Christelijke Gereformeerde Kerk. Na de Tweede Wereldoorlog had deze kerk nog ruim duizend leden. Door allerlei oorzaken daalde het ledental tot het in 2008 beneden de honderd kwam. De leden van toen besloten om de kerk op te heffen. Ze besteedden het overgebleven geld aan een nieuw project. Ze wilden dat “het Woord zou blijven klinken in de wijk”. 

In 2012 begon de diaconale organisatie Thuis in West. Enkele jaren later werd Christengemeente Hart voor West opgericht. Vanwege deze geschiedenis hoort onze gemeenschap bij de Christelijke Gereformeerde kerken.

Sinds januari 2022 is Hart voor West een zendingsgemeente die de plek inneemt van de opgeheven Christelijke Gereformeerde kerk van West. Cees van Breugel is pastor-evangelist van de zendingsgemeente.

Jezus volgen in de praktijk

Bij Hart voor West willen we Jezus volgen in woord en daad. We vormen een hechte gemeenschap die het geloof handen en voeten geeft. Wil je kennismaken? Dat kan op allerlei manieren. Kom eens langs bij de vieringen van onze Christengemeente. Of vraag een gesprek aan met onze pastor Cees van Breugel via 06-48192258

Bezoek Thuis in West en maak kennis met jouw buurtgenoten!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten