Visie

Liefhebben!

Hart voor West is een gemeenschap die zich laat leiden door God, zoals Hij zich in de Bijbel laat kennen. Jezus is onze Heer. We willen doen wat Hij van ons vraagt. De Bijbel vat dat kernachtig samen: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Multiculturele gemeenschap

Vanuit deze opdracht van God wil Hart voor West tot zegen zijn voor de stad. We vormen een groeiende en multiculturele gemeenschap, waar steeds meer mensen uit alle volken samen God dienen. De bloei van de stad gaat ons aan het hart. We zien dan ook graag een toenemend aantal geloofsgemeenschappen ontstaan van mensen die zich toewijden aan God, elkaar en de ander. In onze stad talloze zijn vele mooie en nieuwe initiatieven aan het ontstaan. Allerlei kerken en gelovigen nemen hun verantwoordelijkheid. Ook Hart voor West doet mee in die stadsbrede beweging. En op lokaal niveau werken we graag samen met andere kerken in onze wijk.

Bloei voor het gebrokene

We kennen ook de andere kant. We leven in een maatschappij vol gebrokenheid. Hart voor West staat daar middenin. We worden met regelmaat verrast door lijden en pijn, tragedie en teleurstelling. Niet alles kan worden opgelost. De scheve prunusboom aan de Heemraadssingel is voor ons een mooie metafoor. Hij staat scheef en dat bedreigt zijn bestaan. Maar dankzij het kruis onder zijn stam kan hij blijven staan. Recht zetten gaat niet, maar met voldoende steun kan de boom heel mooi tot bloei komen. Zo wil Hart voor West mensen bij het kruis van Christus brengen, opdat hun leven tot bloei komt.

Kracht van God

Hart voor West wil mensen tot steun zijn, maar heeft zelf beperkte kracht. We weten dat onze kracht beperkt is. Daarom is al onze hoop op God gevestigd. Hij belooft over ons te waken en ons te leiden. Zijn woorden vullen ons met geloof, hoop en liefde, als Hij zegt: “Niet door kracht, noch door geweld, door Mijn Geest zal het gebeuren.”

Onze naam

De naam “Hart voor West” is ontleend aan de voormalige synagoge aan de Joost van Geelstraat, vlak bij ons pand. Van 1936 tot 1958 heeft hier een Joods synagoge gebouw gestaan met de naam: “Lev Jam”. Dat betekent: hart van west, of hart voor west. In onze nieuwe gemeenschap willen we in respect leven voor het Joodse volk, waarvan er in onze straten heel veel gewoond hebben en die zo tragisch in de tweede wereldoorlog ter dood zijn gebracht. Het is ons verlangen dat Hart voor West een ‘leerhuis’ (synagoge) wordt, waar we in het spoort van de Joodse Messias Jezus leren leven, tot eer van de God van Israël.