Bijbel lezen

Visie

Hart voor West is een multiculturele Christengemeente waar we God én elkaar willen liefhebben.

Wat doen wij

Liefhebben!

Hart voor West laat zich leiden door God, zoals Hij zich in de Bijbel laat kennen. Jezus is onze Heer. We willen doen wat Hij van ons vraagt. De Bijbel vat dat kernachtig samen: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Vanuit deze opdracht van God wil Hart voor West tot zegen zijn voor de stad.

Visie

Multiculturele gemeenschap

Onze gemeenschap blijft groeien. De mensen die hier komen hebben verschillende achtergronden: Surinaams, Eritrees, Kaapverdisch etc. Samen vormen we een veelkleurige gemeenschap. Maar we hebben allemaal hetzelfde verlangen: God dienen en het licht van Jezus verspreiden in de wijk

Visie

Samenwerken met andere kerken

De bloei van de stad gaat ons aan het hart. We hopen dat er steeds meer kerken bijkomen waar mensen zich toewijden aan God, elkaar en de ander. In onze stad zijn vele mooie en nieuwe initiatieven aan het ontstaan. Allerlei kerken en gelovigen nemen hun verantwoordelijkheid. Ook Hart voor West doet hieraan mee. We werken graag samen met andere kerken.

BloeiPrunus

Bloei voor het gebrokene

We kennen ook de andere kant. We leven in een maatschappij vol gebrokenheid. Hart voor West staat daar middenin. Om ons heen zien we lijden, pijn en teleurstelling. En dat raakt ons. Maar we kunnen niet alles oplossen. De scheve prunusboom aan de Heemraadssingel is voor ons een mooie metafoor. Hij staat scheef en lijkt te sterven. Maar dankzij het kruis onder zijn stam kan hij blijven staan. Recht zetten gaat niet, maar met steun kan de boom tot bloei komen! Zo wil Hart voor West mensen bij het kruis van Christus brengen, zodat hun leven tot bloei komt.

gesprek

Kracht van God

Hart voor West wil mensen tot steun zijn, maar we weten dat onze kracht beperkt is. Daarom is al onze hoop op God gevestigd. Hij belooft over ons te waken en ons te leiden. Zijn woorden vullen ons met geloof, hoop en liefde, als Hij zegt: “Niet door kracht, noch door geweld, door Mijn Geest zal het gebeuren.”

Onze naam

Van 1936 tot 1958 stond er een synagoge aan de Joost van Geelstraat, vlakbij ons gebouw. Deze synagoge had de naam ‘Lev Jam’. Dat betekent: hart voor west. Onze Christengemeente Hart voor West is hiernaar vernoemd. In onze gemeenschap willen we leven in respect voor het Joodse volk, waarvan er in onze straten velen gewoond hebben. Wij hopen dat Hart voor West een ‘leerhuis’ (synagoge) wordt, waar we in het spoor van de Joodse Messias Jezus leren leven, tot eer van de God van Israël.

Bezoek Thuis in West en maak kennis met jouw buurtgenoten!

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten