Wat doen we?

Onze activiteiten zijn gericht op het ontstaan van een geloofsgemeenschap. Wat doen we zoal?

Contact maken

We leven in de wijk Middelland en we nemen deel aan het reguliere sociale leven in onze straten. Daarbij organiseren we bij Thuis in West dagelijks allerlei activiteiten om buurtbewoners te ontmoeten of te steunen. We krijgen zo op een natuurlijke manier honderden contacten met buurtbewoners. Door in persoonlijke gesprekken als dat mogelijk is een vraag te stellen, ontdekken we wie interesse heeft om met ons over geloof en Bijbel te praten.

Groepsactiviteiten

Voor hen die belangstelling tonen, organiseren we groepsactiviteiten waarbij de Bijbel open gaat. Voor kinderen is dat de twee wekelijkse kinderbijbelclub Schatgravers op woensdagmiddag. Voor tieners is het de missionaire jongerengroep Youth4Life. Voor volwassenen organiseren we met regelmaat een Alpha-cursus of Bijbelcursus. Op zondag houden we een viering, gecombineerd met een buurtmaaltijd. Ook bezoeken we belangstellenden thuis om met hen te praten en/of te bidden.

Verdieping

Als de belangstelling verder gaat en mensen willen zelf ook Jezus gaan volgen, dan helpen we hen via een traject van onderwijs. We leren hen om zelf de Bijbel te lezen en te bidden en zo hun relatie met God op te bouwen. Op alle werkdagen wordt een podcast uitgezonden met een eenvoudige Bijbelse boodschap. Als mensen Jezus willen volgen, dan kunnen ze gedoopt worden. Wie gedoopt is hoort daarmee bij de kerngroep van de gemeenschap van Hart voor West.

Gemeenschapsvorming

De gemeenschap van Hart voor West bestaat uit gezinnen en individuen die samen in het dagelijkse leven Jezus willen volgen en zijn licht verspreiden. We eten en bidden regelmatig samen. We helpen elkaar, passen op elkaars kinderen, lenen elkaars gereedschap, gaan samen een weekend weg. Zo leven we als groep in gemeenschap. En daarbij staan we open voor contact met steeds weer nieuwe belangstellenden.

Pastoraat

Er is bij Hart voor West veel aandacht voor pastoraat. Er worden veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Wanneer mensen vastlopen, is gebedspastoraat mogelijk. Dit is een intensieve vorm van pastoraat waarbij twee teamleden betrokken zijn. Er is aandacht voor wonden, voor zonden en voor bindingen die iemand bij God vandaag kunnen houden. Ook occulte belasting kan hierbij aan de orde komen.

Kerk

Hart voor West valt onder de interculturele kerk ICF in Rotterdam Zuid. Deze boeiende gemeenschap met meer dan 40 nationaliteiten steunt ons, bidt voor ons, geeft ons advies. De landelijke kerk waar Hart voor West onder valt, is het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.